Сарадници

Државне институције:

– Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине

www.ekourb.vojvodina.gov.rs

– Покрајински завод за заштиту природе

www.pzzps.rs

 

– Град Зрењанин www.zrenjanin.rs

– Месна заједница Тараш

Електродистрибуција Зрењанин

Туристичка организација Града Зрењанина

www.zrenjanintourism.org

Јавно предузеће “Резервати природе” Зрењанин

www.rezervatiprirode.com          http://www.jprezervatiprirode.com/

 

Заштићена подручја

Специјални резерват природе “Ритови доњег Потисја”

Специјални резерват природе “Окањ бара”

Парк природе “Русанда”

 

 

Организације цивилног друштва

Друштво за заштиту и проучавање птица Србије  www.pticesrbije.rs

Друштво за заштиту природе  “Окањ бара“

Локални едукативно еколошки изазов- ЛЕЕИ

Центар за заштиту сова Србије http://www.sove.org.rs/

Ловачко друштво ,,Зец,,

Удружење жена Месне заједнице Тараш

 

Предузећа и предузетници

BB Trade / PerSu marketi                 www.persu.rs

Diginet  www.diginet.rs

LZ Comerc  DOO

 

Сарадници из иностранства

Euronatur- Немачка www.euronatur.org

Ciconia Foundation- Лихтенштајн

Основни циљеви Удружења

  • Заштита белих рода и њиховог станишта;
  • еколошка едукација на свим нивоима и подизање еколошке свести друштва, са посебним нагласком ка деци и омладини;
  • активна заштита и очување биодиверзитета
  • развој орнитолошких активности
  • промоција и развој одрживих облика туризма
  • организација и одржавање манифестације "Дани тарашких рода"

КОНТАКТ ПОДАЦИ

063 714 99 69

ugtaraskerode@yahoo.com

www.taraskerode.rs

СПОНЗОРИ САЈТА